Tag Archives: فلنج استیل

فلنج استیل
فلنج استیل از جنس استیل می باشد به همین جهت قیمت کم تری نیز دارد و به صورت دیسکی تولید می شوند و توسط پیچ و مهره بسته می شوند و نیازی به جوش کاری ندارند. این نوع از فلنج ها در کلاس های 150، 300، 600 و 900 تولید می شوند و فشار کاری 10 بار، 16 بار و 40 بار دارند. از فلنج استیل در کارخانه جات بهداشتی، تصفیه  فاضلاب و … استفاده می کنند.

No Image Found

فلنج چیست؟

  فلنج از جمله قطعات اتصالی می باشد که برای متصل کردن لوله و یا بستن ان ها، تغییر ...