تچهیزات صنعتی پاسارگاد آرون

ASME B36.10 از سایز 1/8 تا “80

در شاخه های 6 و 12 متری