تچهیزات صنعتی پاسارگاد آرون

انواع دماسنج ها شامل :

شیشه ای  (Glass)

بی متال (Bimetal)

دماسنج های پر شده گاز (Gas Filed)

ترمومترهای مقاومتی (RTD)

تروموکوپل ها و دیگر ترمومترهای صنعتی