Tag Archives: فلنج رزوه ای

فلنج رزوه ای
فلنج روزه ای نوعی دیگر از انواع فلنج ها می باشد که به آن فلنج دنده ای نیز می گویند، این فلنج های نیازی به جوشکاری شدن ندارند و با پیچ و مهره بسته و سفت می شوند و ابعاد گوناگون و مختلفی دارند و اغلب برای لوله هایی به ابعاد 1.2 استفاده می شوند.

No Image Found

فلنج چیست؟

  فلنج از جمله قطعات اتصالی می باشد که برای متصل کردن لوله و یا بستن ان ها، تغییر ...