Tag Archives: شیر چهار راهی

گاهی برای شما هم پیش می آید که یک منبع در اختیار دارید و می خواهید از آن در چند مکان مختلف و چند قسمت متفاوت استفاده کنید، شیرهای چهار راهی تقسیم صنعتی این مشکل را برای شما حل خواهند کرد. این شیر ها دارای چند خروجی و چند زبانه می باشند که به موجب آن ها جریان درون شیر به چند جهت مختلف هدایت می شود و در نتیجه می توان از یک شیر یا پمپ و یا منبع در چند بخش متفاوت بهره برد. به عبارتی شیر چهار راهی بخش کنترل گر می باشد که جریان و عبور آن را تحت نظارت خود به حرکت در می اورد.

شیر چهار راهی صنعتیشیر چهار راهی صنعتی از آلیاژ های مختلفی ساخته می شود. جنس این شیر ها بسیار مقاوم است و در برابر ضربه و فشار بسیار مستحکم هستند. این شیرها دارای لعاب هستند که ان ها را در برابر رطوبت مقاوم می کند و مانع از زنگ زدگی آن ها می شود و دیگر نیازی نیست نگران پوسیدگی و زنگ زدگی آن ها شوید و می توانید تا مدت ها از ان ها استفاده نمایید.