Tag Archives: شیر ویفری چیست؟

شیر ویفری چیست؟

شیر ویفری چیست؟ یکی از ساده ترین انواع شیر های کاربردی در صنعت می باشند، که با نام های دیگری مانند: شیر پروانه ای، شیر پروانه ای بدون فلنج ، ویفر تایپ و شیر بدنه باریک نیز شناخته می شود.

در صنعت این نوع شیر ها را برای قطع و وصل کردن و یا کنترل جریان سیال مورد استفاده قرار می دهند.

از ان جایی که این نوع شیر در انواع مختلفی می باشد برای گستره زیادی از سیستم ها کاربرد دارد.

این نکته را به یاد داشته باشید که این نوع شیر یعنی شیر های ویفری نیازی به واشر آب بندی ندارند و در واقع وجود این واشر کار شیر را مختل می کند.