Tag Archives: انواع شیر ویفری

 

شیر های ویفری در انواع و اقسام مختلفی هستند که نقش زیادی را در صنعت بر عهده دارند. در ادامه این شیر و انواع شیر ویفری را بررسی می کنیم.

یکی از ساده ترین انواع شیر های کاربردی در صنعت می باشند.

انواع شیر های ویفری عبارت اند از :

۱.شیر های ویفری تمام استیل

۲. شیر های  ویفری پلیمری

۳. شیر های ویفری با عملگر برقی

۴. شیر های ویفری چند دسته اهرمی

۵. شیر های ویفری گیربکس دار

و ….