Tag Archives: انواع شیر دو دیسک

شیر دو دیسک یا همان شیرهای خودکار دو دیسک با توجه به کارکرد و طراحی ان ها انواع مختلفی دارند. هر یک از انواع این شیر ها ویژگی های منحصر به فردی دارند که باعث می شود تا در مصارف گوناگونی از ان ها استفاده شود. انواع این شیر آلات عبارتند از:

شیر دو دیسک یک طرفه   

یکی از انواع شیرهای دو دیسکی می باشد که در قسمت مسیر جریان بعد از پمپ نصب می شود. بعد از قرار گیری این شیر در بخش مشخس شده  زمانی که جریان در حالت برقراری قرار دارد فشار حاصل از جریان در فنر پشتی دریچه را فشرده می کند و به تبع آن دریچه باز شده و جریان برقرار می شود و برقرار نیز می ماند.

شیر یک طرفه دیسکی دو تکه

 این شیر ها دارای دیسک های دو تکه هستند. دیسک های دو تکه همان دیسک های معمولی هستند که از وسط به دو تکه تقسیم شده اند و در صورت عبور سیالات و برقراری جریان به وسیله یک لولا از یکدیگر جدا می شوند و در غیر این صورت با چسبیدن به یکدیگر مانع از برقراری جریان می شوند.