Tag Archives: انواع شیر دروازه ای

انواع شیر دروازه ای شیرهای دروازه‌ ای با توجه به نوع آب‌ بندی که در آن به کار رفته سه نوع مشخص دارد:

 


شیر دروازه ‌ای چاقویی

عملکرد این نوع شیر که با نام شیر گویتینی یا گیت ولو کنفی  (Knife gate valve) نیز شناخته می ‌شود، به این صورت است که دیسک به صورت عمودی از جلوی مسیر سیال کنار می رود، همین ویژگی موجب شده تا برای سیالاتی که ذرات معلق زیادی در خود دارند مانند فاضلاب، صنایع غذایی و بهداشتی به کار رود. از شیر چاقویی که دارای عملگر پنوماتیک و هیدرولیک است، برای مکانیزه کردن خط تولید استفاده می‌شود.

 

شیر دروازه‌ای رزوه بلند

در این نوع شیر، بر روی قطعات متحرک، رزوه های بلند طراحی شده که به جهت آب‌ بندی بیشتر در مقابل فشارهای زیاد است و چنین طراحی ای متناسب با خطوط زیرزمینی است. با همه این تفاسیر یکی از معایب شیرهای رزوه بلند، گیر کردن اجسام جامد و سخت معلق خط لوله در نشیمن و ضعیف شدن آب‌ بندی است. که این عیب در شیرهایی که نشیمن آنها لاستیکی است با در نظر گرفتن محلی برای ته‌نشین شدن رسوبات، رفع شده است.

شیر دروازه ‌ای موازی

قطعه متحرک این نوع شیر از اتصال یک یا دو دیسک موازی تشکیل شده و نشیمنگاه شیر عهده دار عملیات آب بندی است. دو نوع طراحی برای نشیمن‌ ها در نظر گرفته می‌ شود. طراحی نوع اول متحرک است یعنی فشار آب موجب فشرده شدن نشیمن آب ‌بندی به سطح دیسک می گردد. در حالت دوم طراحی، درقسمت پشت نشیمن ‌های آب ‌بندی‌کننده فنرهایی قرار می گیرد و یک فشار ثابت را تمام مدت به سطح دیسک وارد می‌ کنند. طراحی خاص این نوع شیر، امکان عبور سیال را با سرعت زیاد فراهم می‌کند.